• polski
  • česky

„Collegium Canticorum“ w stolicy polonijnej pieśni chóralnej


Niezwykle twórczy i owocny tydzień spędzili w dniach 13 – 21 lipca r. 2014 członkowie chóru "Collegium Canticorum". Zaolziański zespół uczestniczył bowiem w odbywającej się w Koszalinie Polonijnej Akademii Chóralnej, będącej kontynuacją prowadzonego tam od kilkudziesięciu lat Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych.
 

W tym roku pod okiem fachowej kadry artystyczno-pedagogicznej z prof. Przemysławem Pałką na czele swój kunszt dyrygencki doskonalili Polacy z Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Warsztaty te przebiegały przy pomocy chóru ćwiczebnego "Repetitio", złożonego ze studentów wyższych szkół muzycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy.

 

Śpiewacy "Collegium Canticorum" mieli zaś okazję kształcić swe umiejętności wokalne podczas zajęć prowadzonych m.in. przez prof. Elżbietę Wtorkowską, dziekana Wydziału Dyrygentury Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, największego w Polsce autorytetu w dziedzinie emisji głosu.

Podsumowaniem nauki w Akademii były wspólne koncerty chórów "Repetitio", "Collegium Canticorum" oraz złożonej z dyrygentów polinijnych "Ojczyzny" w okolicznych miastach: Dygowie, Białogardzie i Sławnie, a na zakończenie udział w uroczystej mszy oraz koncert finałowy w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Koszalinie. W programie zabrzmiały polskie pieśni, m. in. zmarłych w tym roku Wojciecha Kilara i Józefa Świdra. Zespoły występowały pojedynczo lub wspólnie, pod batutą swoich dyrygentów bądź kadry profesorskiej.

Tak więc zaolziańscy chórzyści mieli okazję śpiewać u boku profesjonalnych muzyków i pod dyrekcją wybitych polskich dyrygentów, m.in. prof. Przemysława Pałki, dziekana Wydziału Dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu i prof. Marty Wierzbieniec, dyrektora Filharmonii Podkarpackiej. Prócz tego na koncertach wykonywali trzy utwory pod batutą swojej dyrygent Anny Szawińskiej, a w środę 16 lipca przedstawili własny całowieczorowy koncert, prezentując swój zróżnicowany repertuar i promując zaolziańską pieśń chóralną.Dla wszystkich chórzystów "Collegium Canticorum" udział w tej organizowanej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" imprezie okazał się niecodziennym doświadczeniem, które nie tylko podniosło ich umiejętności śpiewacze, lecz stało się także wielkim emocjonalnym przeżyciem i spotkaniem ze sztuką muzyczną z najwyższej półki.

Bogdana Najder