• polski
  • česky

Z kolędą po laury
„Collegium Canticorum” zdobywcą 1. nagrody w kategorii dużych chórów


24. edycja Tyskich Wieczorów Kolędowych przebiegła w Tychach 3 – 10 stycznia 2015 roku. W ramach tego organizowanego z dużym rozmachem festiwalu kolęd prócz licznych koncertów i widowisk odbywa się corocznie także konkurs chórów. Rywalizujące w nim zespoły wykonują zwykle trzy dowolne kolędy polskie i oceniane są w trzech konkursowych kategoriach.
Collegium Canticorum zaśpiewało pod batutą Anny Szawińskiej już 3 stycznia na przesłuchaniach konkursowych w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach, prezentując kolędy autorstwa B. Pękiela, M. Małeckiego oraz H. J. Botora. Jury na czele z ks. prof. Antonim Reginkiem bardzo pozytywnie oceniło występ zaolziańskich chórzystów, nagradzając Collegium Canticorum 1. miejscem w kategorii chórów dużych, parafialnych i związkowych.

Dyrygent zespołu Anna Szawińska miała przyjemność odebrać cenną nagrodę podczas finałowego koncertu galowego w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Tychach. Licznie zgromadzona publiczność tego imponującego muzycznego widowiska nie tylko zapoznała się z werdyktem jurorów, lecz miała także okazję posłuchać sześciu najlepiej ocenionych chórów, tak w pokazach zbiorowych, jak i indywidualnych. W drugiej zaś części koncertu oklaskiwano solistów, Chór Filharmonii Śląskiej oraz Orkiestrę Miasta Tychy "AUKSO" i ich brawurową interpretację kilkunastu kolęd polskich. Dyrygował sam autor tych kompozycji, a równocześnie dyrektor artystyczny imprezy Jan Henryk Botor.

Warto dodać, że chór Collegium Canticorum w Tyskich Wieczorach Kolędowych wziął udział również dziesięć lat temu, w roku 2005, i to z identycznym rezultatem – zwycięstwem w 1. kategorii konkursu.

Bogdana Najder

 

  http://zwrot.cz/2015/01/z-koleda-po-laury/