• polski
  • česky

Mgr. Anna Szawińska

Narodila se 23. května 1984 v Katovicích. Absolvovala Státní hudební školu II. stupně (v ČR konzervatoř) obor sólový zpěv. V roce 2008 získala titul magistr na hudební katedře při Umělecké fakultě Slezské univerzity v Katovicích v oboru Umělecké vzdělávání v oblasti hudební vědy se specializací Vedení instrumentálních a vokálních těles. Je rovněž absolventkou postgraduálního studia sbormistrovství na Hudební akademii F. Nowowiejského v Bydhošti. V roce 2009 zahájila vědecko-pedagogickou činnost na hudební katedře při Umělecké fakultě Slezské univerzity v Katovicích a na Vysoké škole pedagogické TWP ve Varšavě, fakultě v Katovicích.


Anna Szawińska se aktivně věnuje hudbě jako sólistka, sbormistryně a pedagožka. Je zástupkyní dirigenta univerzitního sboru Harmonia, dirigentkou a uměleckou vedoucí Polského pěveckého sboru Collegium Canticorum v Českém Těšíně a Pěveckého sdružení Modus Vivendi v Katovicích - Piotrovicích. Je také členkou komorního sboru Ad Libitum, působícího při bazilice NNMP v Pszowě.


V roce 2006 obdržela Čestný bronzový odznak Polského svazu sborů a orchestrů. Je členkou sdružení Via Musica v Cieszyně. Zúčastnila se mnoha soutěží a festivalů doma i v zahraničí, mj. v Itálii, Švýcarsku, Rusku, Thajsku.


Polský smíšený sbor Collegium Canticorum vede od roku 2009. V prosinci 2009 se sbor pod jejím vedením zúčastnil Mezinárodního festivalu adventní a vánoční hudby Pražské Vánoce, kde se umístil ve zlatém pásmu. Anně Szawińské byla udělena cena za mimořádný dirigentský výkon. Její dirigentské schopnosti byly oceněny i v roce 2011 na 20. festivalu sborové písně v Myslenicích v Polsku, kde sbor získal 1. místo v kategorii smíšených sborů.


Další významná ocenění získal sbor v roce 2011, a to stříbrné pásmo v Celostátní soutěži pašijové písně v Bydhošti a 3. místo na Krakovském mezinárodním sborovém festivalu Crakovia Cantans.